Opvang  -  Begeleiding  -  Verzorging

Opvang Jantje

S t a r t

I n f o r m a t i e

C o n t a c t

S e r v i c e

K a l e n d e r

O p v a n g K i n d e r e n

F o t o ’ s

V e r w a n t e k o p p e l i n g e n

Home.
Overons.
Contact.
Kinderen.
Fotos.
Reacties.
Links.

De verschillende activiteiten die wij voor u verzorgen

Kinderopvang, Begeleiding en Persoonlijk verzorging:

 

Bij Opvang Jantje zijn kinderen met een beperking net zo welkom als andere kinderen.

We kijken wat de mogelijkheden zijn en hoe u kind zich prettig zal voelen bij de andere kinderen.

In sommige gevallen zal persoonlijke verzorging of begeleiding dan iets meer naar voren treden dan normaal.

 

Service